HR tools

In iedere organisatie is  behoefte aan beleid, regelgeving en formulieren op gebieden als opleidingen, verlof, beoordelen en belonen, etc. Een  deel van die regels zijn geregeld in arbeidsvoorwaarden,  en/of cao en wetgeving. Maar dat maakt het vaak ook complex en onoverzichtelijk.

Door middel van beleidsstukken, een huisreglement en formulieren kan ik dingen duidelijk en overzichtelijk vastleggen, zodat u en  uw medewerkers weer begrijpen hoe  het werkt, waar iemand recht op heeft en waarop niet. Duidelijkheid zorgt  ervoor dat  mensen weten waar ze aan toe zijn  en dat neemt onrust weg.  Een eenduidig beleid neemt  het  gevoel weg ongelijk te worden behandeld. Ik kan deze tools voor u ontwikkelen en implementeren.

 

Coaching en begeleiding op het gebied van re-integratie.

Voor een  medewerker die  ziek thuis zit  is de weg terug naar  de werkplek soms lastig en soms is ht gewoon niet mogelijk om geheel of gedeeltelijk terug te keren. Deze medewerkers zijn voor u een zorg, financieel, maar ook  qua begeleiding. Iemand die graag nog wil, maar niet meer kan ervaart verdriet e n frustratie. Ook als kleinere organisatie ben je verplicht, conform Wet  Poortwachter, de begeleiding van de medewerker zorgvuldig  op je te  nemen. Dit is een arbeidsintensief en lastig proces dat erg aan regels is gebonden. Daar is meestal geen tijd voor. Ik kan u deze last uit handen nemen door middel van een coaching van de medewerker gedurende het ziekteproces. Daar waar mogelijk probeer ik de medewerker weer snel te mobiliseren en (deels) terug te brengen in de organisatie.  Indien de medewerker niet met terug kan keren, werk ik snel aan  een mogelijk einde dienstverband waar ook de  medewerker vrede mee heeft.

 

Vitaliteitsbegeleiding

HR  in  orde  is onderdeel van Alles in Balans. Alles in Balans houdt zich bezig met coaching op het gebied van voeding en gezondheid. Als uw medewerkers veel stress en werkdruk ervaren, veels zitten tijdens het werk, overgewicht hebben of  een verstoorde werk-privé balans ervaren, kan ik u een vitaliteitsprogramma aanbieden voor  een individuele medewerker of voor alle medewerkers. Ik neem graag met u de mogelijkheden door.

 

Complexe HR vraagstukken.

Bij welke  onderwerpen kunt u een beroep op mij doen?

  • Werving & selectie
  • Indiensttreding, uitdiensttreding (inclusief begeleiding van een afscheid wegens verstoorde arbeidsverhoudingen) en exitgesprekken
  • Arbeidsvoorwaarden, arbeidsovereenkomsten en inschaling
  • Specifieke Functiebeschrijvingen, het opstellen van een functiehuis en functiewaardering
  • Beoordelingscyclus en beloning
  • Ziekte en verzuim – advies en begeleiding
  • Verlofregelingen
  • Reorganisatie en sparren over de meest werkbare inrichting van de organisatie
  • Strategische personeelsplanning
  • Opleiden en talentmanagement

 

Neem contact op als u vragen heeft op een van deze gebieden. Ik maak graag een vrijblijvende afspraak om kennis te maken en te kijken wat ik voor u kan betekenen.